Tagi

, , , , , ,

Piękne życzenia miałam okazję w ostatnich dniach przyjmować. Ponieważ urodziłam się na początku roku, z obu tych okazji (urodzin i nowego roku) wybrzmiewały one w różnych miejscach, niedawno także podczas Mszy świętej, odprawianej dla pracowników naszego wydawnictwa.
To właśnie tam, dzięki cytatowi z utworu nieznanego mi bliżej obcojęzycznego poety, przywołana została w życzeniach prawda o Bożej obecności w naszych ciemnościach i niepokojach. Piękne, prawdziwe i krzepiące słowa.
Wczoraj natomiast nie umiałam powstrzymać łez podczas modlitwy za wychowawczynię mojej córeczki. Od ołtarza płynęło zapewnienie pełne wiary, że w najtrudniejszych momentach, pośród cierpienia i bólu, Bóg jest blisko i nam towarzyszy, nawet jeśli tego nie rozumiemy i tak po ludzku wołamy:”Dlaczego?”

Tym wszystkim, którzy teraz przeżywają jakiś trudniejszy moment w swoim życiu, czas ciemności lub ciężkiej choroby, przesyłam krzepiące słowa z „Księgi Psalmów” (poniżej) i zdjęcie malowidła z naszej (znajdującej się nad redakcją) kaplicy.

On jest i czuwa.

***

„Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy boku prawym. Czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia. Nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże.” (Ps 121, 3b.5.8)